Porozmawiajmy

są sprawy ważne, ważniejsze i takie,                                                     o których warto porozmawiać